Proje Hakkında

Ana Sayfa » Proje Hakkında

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avrupa Kültürel Miras Eylem Çerçevesi; kültürel mirası, gelecek nesiller için korunması ve geliştirilmesi gereken bir kaynak olarak görmektedir. Bu bağlamda komisyon, miras alanlarının korunmasını ve restorasyonunu desteklemektedir. Mimari restorasyon eğitimi, üniversiteler tarafından iki veya dört yıllık eğitim ile verilmekte ve bu kişilerin restorasyon alanlarındaki görevleri, restorasyonun planlanması ve detaylandırılmasıdır. Kalan işler, bu eserlerin nasıl restore edileceği veya tarihi mekanlarda nasıl çalışılacağı konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan işçiler tarafından uygulanmaktadır. Bu düşük vasıflı işçiler, bilgi eksikliğinden dolayı hata yapma eğiliminde olduklarından, bu durumun sonucu yapılan işin kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu işçilere verilen eğitim genellikle restorasyon becerileri değil, temel inşaat becerileri üzerine olduğu için bu işçilerin temel yeterlilikleri tam olarak geliştirilmemiştir. Neredeyse tüm Avrupa ülkelerinde restorasyon için kalifiye işçi bulmak zordur. Avrupa içindeki beceri ve nitelikler şeffaf değildir ve birbirleriyle tutarlı değildir.

REVET projesi, düşük nitelikli ve vasıflı restorasyon çalışanlarına çevrimiçi bir platform aracılığıyla eğitim fırsatları sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitim; beceri ve niteliklerin şeffaflığına katkıda bulunmak için Avrupa Müfredatı olarak planlanmıştır. Bu proje tarafından geliştirilecek Beceri Platformu, yenilikçi ve sürdürülebilir bir şekilde beceri gündemleri geliştirme ve belirli becerilerin sağlanması, uygulanması ve güncellenmesiyle eğitim fırsatı sunmaktadır. Bu platform ile işgücü piyasasında talep edilen becerilere bağlı olarak geliştirilen eğitim içerikleri sayesinde kişisel beceriler desteklenmektedir.

- Restorasyon işçileri için mevcut ulusal yeterliliklerin karşılaştırılması yoluyla çerçevenin hazırlanması:  REVET projesi, becerilerin şeffaflığına katkıda bulunmak için Avrupa çapında bir müfredat üretecek, bu nedenle ilk eylem, eğitim müfredatını karşılaştırmak ve tüm ortak ülkelerde restorasyon işçileri için gerekli becerileri bulmak olacaktır. Ortaklar, bu beceri ve yeterlilikleri bulmak için masa başı araştırmaları yapacak ve odak toplantıları yapacaktır.

- ECVET'e Dayalı Avrupa Müfredatı: Ortaklar, Avrupa'daki restorasyon çalışanlarının ihtiyaç duyduğu beceriler ve yeterlilikler hakkında bilgi içeren çerçeveyi tamamladıktan sonra, ilk adımın sonuçlarına dayalı olarak bir müfredat hazırlayacaktır. Müfredat içeriği, verimliliği sağlamak için alanlardan uzmanlar tarafından desteklenecektir.

- İnşaat İşçileri İçin Eğitim Materyalleri: Ortaklar, düşük vasıflı işçiler için EQF4 seviyesinde eğitim modülleri geliştirecektir.                  

- Zengin İçerikli E-Öğrenme Platformu: Hedef kitle düşük vasıflı olduğundan, kendilerini geliştirmek için çok fazla bütçeleri veya zamanları yoktur. Bu nedenle proje, eğitim materyalleri ile platforma ücretsiz ve kolay ulaşımı sağlayacaktır. Platform, kullanıcıyı çekmek için öğrenme materyalleri ve görsellerle zenginleştirilecektir.

- Eğitim İçeriğinin Mesleki Eğitime Entegre Edilmesi İçin Kılavuz: Hazırlanan platform, eğitim materyalleri ve eğitim müfredatının tek başına kullanılması planlanmıştır ancak mesleki eğitim sağlayıcılarına bu çıktıları eğitimlerine nasıl entegre edecekleri ve derslerinde nasıl kullanacakları konusunda bir rehber hazırlanacaktır.