Partnerskih Organizacij

Anasayfa » Partnerskih Organizacij

 

TEHNIČNA UNIVERZA V ISTANBULU

Tehnična univerza v Istanbulu (ITU) je ena vodilnih univerz v Turčiji s približno 37.000 študenti. ITU obsega 14 fakultet, 43 oddelkov, 6 diplomskih inštitutov, 99 dodiplomskih in 192 podiplomskih programov. ITU je bila ustanovljena leta 1773 kot Imperialna šola pomorskega inženiringa in je ugledna ter pionirska univerza za inženiring in arhitekturo s številnimi inovativnimi študijami na področju znanosti, tehnologije, raziskav in razvoja. ITU večinoma sestavljajo inženirske šole in raziskovalni laboratoriji, ki tesno sodelujejo s podjetji in drugimi gospodarskimi in socialnimi partnerji.

Univerza omogoča prenos znanja in tehnologije v industrije, centre upravljanja, državne organe, torej v celotno družbo. V ta namen so v ITU ustvarili številne tehnološke-znanstvene parke, inkubacijske centre, podjetniške in inovacijske centre ter pisarne za prenos tehnologije. Na ta način ITU študentom ponuja ugodno okolje za gradnjo uspešne kariere v svojih poklicih, izboljšanje sebe, iskanje priložnosti za pripravništvo in izvajanje raziskovalnih projektov.

[email protected]
www.itu.edu.tr

 


 

GUVERNERSTVO ISTANBULA

Nacionalne in mednarodne projekte izvajata Evropska unija in Urad za zunanje odnose v imenu guvernerstva Istanbula. V okviru projektov je prednostna podpora prikrajšanim skupinam, kot so invalidi, priseljenci, del skupine NEET (niso zaposleni, se ne izobražujejo niti usposabljajo) in odrasli brezposelni. V tem okviru GOI sodeluje z več javnimi ustanovami, univerzami, centri za usposabljanje, centri za poklicno izobraževanje in nevladnimi organizacijami za mlade in odrasle. GOI zagotavlja usposabljanje o potrebnih temah prek svojega centra za stalno izobraževanje.

Guvernerstvo Istanbula (GOI) je zadolženo za urejanje in nadzor splošne uprave v Istanbulu. Guvernerstvo Istanbula izvaja navodila in odredbe ministrstev, ki zagotavljajo razglasitev vladnih odločitev ter izvajanje zakonov in predpisov. GOI je najvišji upravni organ v mestu in deluje na različnih področjih z okoli 300 javnimi uslužbenci.

[email protected]
www.istanbul.gov.tr

 

 


 

INFODEF

INFODEF, Zavod za spodbujanje razvoja in usposabljanja, je zasebno in neodvisno raziskovalno, razvojno in inovacijsko središče, katerega poslanstvo je načrtovati in izvajati projekte, ki z izobraževanjem, kulturo in inovacijami prispevajo k doseganju trajnostnega in vključujočega razvoja. Center oblikuje in razvija inovativna orodja, metodologije, produkte in storitve, ki se odražajo kot odziv na aktualne družbene in gospodarske izzive ter omogočajo predvidevanje in spodbujanje sprememb, potrebnih za doseganje prihodnjih ciljev in ciljev družbe.

INFODEF podpira posodobitev izobraževalnih sistemov in pedagoške inovacije v javnih in zasebnih izobraževalnih ustanovah na nacionalni in evropski ravni. Eno glavnih področij strokovnega znanja zavoda INFODEF je oblikovanje inovativnih metodologij in instrumentov za podporo dela strokovnjakov, vključenih v specifične ciljne skupine, kot so mladi, migranti, nizko kvalificirani odrasli, invalidi, zaporniki in druge prikrajšane skupine.

[email protected]
www.infodef.es

 


 

UNIVERZA V STRATHCLYDEU

Univerza v Strathclydeu je vodilna mednarodna tehnološka univerza, ki se nahaja v osrčju Glasgowa, največjega mesta na Škotskem. Ustanovljena je bila leta 1796, ko je John Anderson, profesor naravne filozofije na Univerzi v Glasgowu, v svoji oporoki zapustil navodila za »mesto koristnega učenja«, ki se je hitro razvijalo in do konca 19. stoletja postalo pomembna tehnološka institucija s širokim slovesom za raziskave in izobraževanje. Univerza v Strathclydeu je bila v letih 2012 in 2019 izbrana za Univerzo leta v Združenem kraljestvu po izboru nagrade Times Higher Education Award. Univerza ima štiri fakultete: Tehniške vede, humanistične in družbene vede, znanost in poslovanje ter približno 16.000 dodiplomskih in magistrskih študentov ter približno 800 doktorskih študentov več kot 100 narodnosti. Strathclyde ima 50 glavnih raziskovalnih centrov, 12 večjih laboratorijskih objektov in 28 namenskih raziskovalnih območij/področij. Njihovo raziskovanje, učenje in poučevanje ter način dela s podjetji in organizacijami vodi zavezanost »koristnemu učenju«. Napredek Univerze v Strathclydeu pri rezultatih raziskav in kakovosti v zadnjih letih je bil zelo velik. Je med 20 najboljšimi raziskovalno intenzivnimi univerzami v Združenem kraljestvu, pri čemer posebej izstopata raziskovalno okolje in raziskovalni vpliv. Najnovejši okvir raziskovalne odličnosti (REF) je pokazal, da se je univerza povzpela za 14 mest na nacionalni ravni in utrdila svoj položaj vodilne mednarodne tehnološke univerze. Predstavlja neodvisno potrditev zagona in strateške usmeritve, ki so jo vzpostavili. Strathclyde je vodilni mednarodni center za inženirske raziskave.

[email protected]

www.strath.ac.uk

 


 

UNIVERZA V BOLOGNI

Univerza v Bologni (italijansko: Università di Bologna, UNIBO) je raziskovalna univerza v Bologni v Italiji. Leta 1088 jo je ustanovil organiziran ceh študentov (zato poimenovanje studiorum) in je najstarejša univerza na svetu, pa tudi ena vodilnih akademskih institucij v Italiji in Evropi. Je ena najprestižnejših italijanskih univerz, ki se običajno uvršča med najboljše na nacionalni lestvici.     
To je bilo prvo študijsko mesto, ki je uporabilo izraz universitas za korporacije študentov in mojstrov, kar je opredelilo institucijo (zlasti njeno slavno pravno fakulteto), ki se nahaja v Bologni v Italiji. Emblem univerze nosi moto Alma mater studiorum (»vzgojna mati študija«) in datum 1088 AD, njenih 11 šol pa ima približno 86.500 študentov. Kampuse ima v Ravenni, Forliju, Ceseni in Riminiju ter tudi podružnico v tujini v Buenos Airesu v Argentini. Ima tudi šolo odličnosti z imenom Collegio Superiore di Bologna. Pridruženi založnik Univerze v Bologni je Bononia University Press.    

[email protected]

www.unibo.it

 


 

UNIVERZA V LJUBLJANI

Univerza v Ljubljani (UL) je najstarejša, največja in mednarodno najbolje uvrščena univerza v Sloveniji, ki je med 500 najboljšimi univerzami po Akademski lestvici svetovnih univerz v Šanghaju (ARWU). Univerza je bila ustanovljena leta 1919 in obsega 23 fakultet, 3 umetniške akademije in 3 pridružene članice. Po številu študentov se UL z več kot 40.000 študenti uvršča med največje visokošolske ustanove v Evropi. Po številu zaposlenih se UL uvršča med srednje velike VŠU in zaposluje približno 6.000 zaposlenih, od katerih več kot 3.500 oseb predstavlja akademsko osebje. Študijski programi na UL pokrivajo vsa področja ISCED v študijskih programih 1. in 2. stopnje in so vodilni na področju nekaterih novosti v tehnologiji in raziskavah. Od leta 2008 se UL zavzema za spoštovanje načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja za zaposlovanje raziskovalcev, zaradi česar je leta 2013 prejela nagrado »HR Excellence in Research«. UL je zelo aktivna v nacionalnih in mednarodnih raziskovalno-razvojnih in izobraževalnih programih ter ustvari skoraj polovico raziskovalnih rezultatov Slovenije. V letu 2019 so raziskovalci UL delali v 307 raziskovalnih skupinah na 168 nacionalnih raziskovalnih programih, 403 nacionalnih raziskovalnih projektih z več kot 4.252 registriranimi raziskovalci. UL je bila do sedaj vključena v 155 projektov HORIZON2020, 164 projektov ERASMUS+ KA2, K3, Jean Monnet in Sport ter 107 projektov evropskega programa teritorialnega sodelovanja. Leta 2007 je bila ustanovljena osrednja univerzitetna pisarna za prenos tehnologije za zaščito univerzitetne intelektualne lastnine, razvite z javno financiranimi raziskovalnimi projekti, in za izboljšanje prenosa tehnologije iz univerze v industrijo. Članstva: EUTOPIA, the Guild, CELSA, LERU-CE7, UNICA, Utrecht Network, European University Association (EUA), CEEPUS, Central European Exchange Program, CEI University network, SAR Scholars at Risk in Rector’s Conference Alpe Jadran.

[email protected]

www.uni-lj.si

 


 

 

KOCAELI UNIVERSITY

Univerza Kocaeli, ustanovljena leta 1992, je eno vodilnih znanstvenih in izobraževalnih središč naše države. V dneh, ko praznujemo 30. obletnico ustanovitve, je univerza prispevala k razvoju naše države in znanosti. Univerza Kocaeli je izobraževalna ustanova z 19 fakultetami, 1 šolo, 21 poklicnimi šolami in državnim konservatorijem. S trenutno 67.250 vpisanimi študenti in s svojimi 24 raziskovalnimi in aplikativnimi enotami ima naša univerza pomemben položaj v raziskovalno-razvojnih (R&R) dejavnostih naše države. Kot univerza z razvijajočo se tehnologijo ponujamo tako našemu mestu kot našim študentom možnost, da so del tega razvoja. V tem kontekstu Tehnološki park Univerze Kocaeli izvaža v številne države. Vodilne izvozne države so ZDA, Nemčija, Azerbajdžan, Španija, Švica, Rusija, Gruzija, Kenija, Turška republika Severni Ciper, Saudova Arabija, Sirija in Grčija.