O Projektu

Anasayfa » O Projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropski okvir za ukrepanje na področju kulturne dediščine obravnava kulturno dediščino kot vir prihodnosti, ki ga je treba varovati in krepiti. V tem kontekstu komisija podpira ohranjanje in obnovo območij dediščine. Strokovnjake za arhitekturno restavriranje zagotavljajo univerze z dve- ali štiriletnim izobraževanjem, njihove naloge na restavratorskih območjih pa vključujejo načrtovanje obnove in izvajanje elaboratov. Preostala dela izvajajo delavci, ki nimajo dovolj informacij, kako ta dela obnoviti oziroma kako delati v zgodovinskih krajih. To stanje posledično neposredno vpliva na kakovost dela, saj ti nizko kvalificirani delavci zaradi pomanjkanja znanja pogosto delajo napake. Ključne kompetence teh delavcev niso v celoti razvite, saj njihovo usposabljanje običajno temelji na osnovnih znanjih in sposobnostih s področja gradbeništva in ne na restavratorskih veščinah. Usposobljene delavce za obnovo je v skoraj vseh evropskih državah težko najti. Spretnosti in kvalifikacije v Evropi niso pregledne in med seboj niso skladne

Namen projekta REVET je zagotoviti priložnosti za usposabljanje nizko kvalificiranih in kvalificiranih restavratorjev prek spletne platforme. Usposabljanje je načrtovano kot evropski kurikulum, ki bi prispeval k preglednosti veščin in kvalifikacij. Platforma veščin, ki bo razvita v sklopu tega projekta, ponuja možnost za ciljno usmerjen, inovativen in trajnosten razvoj programov spretnosti in za vključevanje tistih, ki so neposredno vključeni v zagotavljanje, uporabo in posodabljanje posebnih veščin. Ta platforma in izobraževalne vsebine, ki so razvite glede na veščine, ki se nanašajo na povpraševanje na trgu dela, podpira osebne veščine. Intelektualni rezultati, razviti za projekt RE-VET, so:

– Priprava okvira s primerjavo trenutnih nacionalnih kompetenc za restavratorske delavce:  Projekt REVET bo izdelal vseevropski kurikulum, ki bo prispeval k preglednosti veščin, s čimer bo prvi vpeljan ukrep primerjava učnega načrta usposabljanja in iskanje potrebnih veščin za restavratorske delavce v vseh partnerskih državah. Partnerji bodo opravili pisarniške raziskave in se osredotočili na sestanke, da bi določili te veščine in kompetence.

– Evropski kurikulum, ki temelji na sistemu ECVET: Ko bo dokončan ta okvir, ki vsebuje informacije o potrebnih veščinah in kompetencah restavratorjev v Evropi, bodo partnerji na podlagi rezultatov prvega koraka pripravili učni načrt. Učni načrt bodo pilotno izvajali strokovnjaki svojih področij, da bi zagotovili njegovo učinkovitost.

– Materiali za usposabljanje gradbenih delavcev: Partnerji bodo razvili module usposabljanja na ravni EQF4 za delavce z nerazvitimi veščinami in nizkimi kvalifikacijami. Predvideni moduli so Varnost na delovnem mestu, Varovanje okolja, Konstrukcijski elementi, Obvladovanje nesreč. Projekt ne bo omejen na te module, ampak jih lahko vključuje.                  

– Z vsebinami bogata platforma za e-učenje:  Ker ima ciljna skupina nizke kvalifikacije, nimajo dosti sredstev ali časa za samorazvoj. Zato bo projekt zagotavljal brezplačno in enostavno dostopno platformo z učnimi gradivi. Platforma bo obogatena z učnimi materiali in vizualnimi elementi, ki bodo pritegnili uporabnika.

– Vodnik za integracijo vsebine usposabljanja v poklicno izobraževanje in usposabljanje: Predvideva se samostojna uporaba pripravljene platforme, gradiva za usposabljanje in učnega načrta, vendar bomo ponudnikom poklicnega izobraževanja in usposabljanja zagotovili vodnik o tem, kako rezultate vključiti v usposabljanje in kako jih uporabiti pri pouku.