Materiali za usposabljanje gradbenih delavcev

Anasayfa » Materiali za usposabljanje gradbenih delavcev

Partnerji bodo razvili module usposabljanja na ravni EQF4 za delavce z nerazvitimi veščinami in nizkimi kvalifikacijami. Predvideni moduli so Varnost na delovnem mestu, Varovanje okolja, Konstrukcijski elementi, Obvladovanje nesreč. Projekt ne bo omejen na te module, ampak jih lahko vključuje.