Domača Stran

European Training Curriculum
For Restoration Workers
Learning Platform RE-VET Project
RE-VET Project
European Training Curriculum
For Restoration Workers
Learning Platform

Re-Vet Project

Na kakovost obnovitvenih del neposredno vplivajo kompetence delavcev na gradbišču. Delavci brez potrebnih veščin, znanja ali občutljivosti pri ohranjanju in restavriranju stavbne dediščine pogosto delajo nepopravljive napake. Temeljne kompetence teh delavcev pogosto niso v celoti razvite, ker usposabljanje teh delavcev pogosto poteka v osnovnih gradbenih veščinah in ne v restavratorskih veščinah. V skoraj vseh evropskih državah je težko najti usposobljene delavce za restavratorstvo. Spretnosti in kvalifikacije v Evropi niso pregledne in med seboj usklajene.

Številka Projekta

2020-1-TR01-KA202-093483

Trajanje Projekta

31.12.2020 – 30.12.2023

Skillsmatching Platform

platform.revetproject.eu

Namen tega projekta je zagotoviti priložnosti za usposabljanje za razvoj kompetenc delavcev na konservatorskih/restavratorskih področjih prek spletne platforme. Usposabljanje bo načrtovano kot evropski kurikulum, ki bo prispeval k preglednosti veščin in kvalifikacij. Platforma spretnosti, ki jo bomo razvili s tem projektom, bo omogočila razvoj izobraževalnih vsebin na inovativen in trajnosten način ter zagotavljanje, izvajanje in posodabljanje določenih znanj. S to platformo bodo podprte osebne veščine, vsebine usposabljanja pa se bodo razvijale v skladu s povpraševanjem na trgu dela.

Novice
REVET project 2nd International Project Meeting was held on 4-5 April in Valladolid, Spain, hosted by the project partner INFODEF. In the meeting, firstly, information was given about the progress of the project. The duration...
One of the main aims of the European project RE-VET is to define an online learning platform addressed to craftspeople who work on the Architectural Heritage. The project’s goal is to increase the quality in...

Project Coordinator

Partnerskih Organizacij

2020-1-TR01-KA202-093483

Funded by the Erasmus+ Program of the European Union.

However, European Commission and Turkish National Agency cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.