Ana Sayfa

Restorasyon İşçileri İçin
Avrupa Eğitim Müfredatı
Learning Platform RE-VET Projesi
RE-VET Projesi
Restorasyon İşçileri İçin
Avrupa Eğitim Müfredatı
Learning Platform

Re-Vet Projesi

Restorasyon çalışmasının kalitesi, şantiyedeki işçilerin yetkinliklerinden doğrudan etkilenir. Gerekli becerilere, bilgiye veya hassasiyete sahip olmayan işçiler, mimari mirasın koruma ve restorasyon çalışmalarında geri dönüşü olmayan hatalar yapma eğilimindedir. Bu işçilerin temel yeterlilikleri genellikle tam olarak geliştirilmemiştir çünkü bu işçilere sağlanan eğitim genellikle restorasyon becerileri değil temel inşaat becerileri üzerinedir. Hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde restorasyonlar için nitelikli zanaatkarlar bulmak zordur. Avrupa’daki beceriler ve nitelikler şeffaf değildir ve birbirleriyle tutarlı değildir.

Proje Numarası

2020-1-TR01-KA202-093483

Proje Süresi

31.12.2020 – 30.12.2023

Beceri Platformu

platform.revetproject.eu

Bu proje, çevrimiçi bir platform aracılığıyla koruma / restorasyon alanlarında zanaatkarların yetkinliklerini geliştirmek için eğitim fırsatları sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitim, becerilerin ve niteliklerin şeffaflığına katkıda bulunmak için Avrupa Müfredatı olarak planlanacaktır. Bu proje ile geliştirilecek Beceriler Platformu, hedeflenen, yenilikçi ve sürdürülebilir bir şekilde beceri gündemleri geliştirme ve belirli becerilerin sağlanması, uygulanması ve güncellenmesine doğrudan dahil olanları dahil etme fırsatı sağlayacaktır. Bu platform ve işgücü piyasasındaki talebe bağlı olarak geliştirilen eğitim içerikleri aracılığıyla kişisel beceriler desteklenecektir.

Haberler
REVET projesi 2. Uluslararası Proje Toplantısı 4-5 Nisan'da proje ortağı INFODEF'in ev sahipliğinde Valladolid, İspanya'da gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak projenin ilerleme durumu hakkında bilgi verildi. Bir önceki toplantıda belirlenen eğitim içeriklerinin süreleri kararlaştırıldı.
Avrupa projesi RE-VET'in ana amaçlarından biri, Mimari Miras üzerinde çalışan zanaatkarlara yönelik bir çevrimiçi öğrenme platformu tanımlamaktır. Projenin amacı restorasyon çalışmalarında kaliteyi artırarak Avrupa'daki Mimari Mirasın korunmasına katkıda bulunmaktır.

Koordinatör Kurum

Ortak Kurumlar

2020-1-TR01-KA202-093483

Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.